Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spannarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spannarp 509 17,3% 36,9% 27,3% 18,5% 6,9% 53,4% 46,6%   1,8%
Summa 509 17,3% 36,9% 27,3% 18,5% 6,9% 53,4% 46,6% 1,8%

http://www.val.se