Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Grimeton-Gödestad-Hunnestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grimeton-Gödestad-Hunnestad 1201 14,8% 39,4% 25,1% 20,7% 6,7% 50,4% 49,6%   0,3%
Summa 1201 14,8% 39,4% 25,1% 20,7% 6,7% 50,4% 49,6% 0,3%

http://www.val.se