Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Träslövsläge 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Träslövsläge 2 955 18,5% 41,2% 20,8% 19,5% 9,5% 48,1% 51,9%   1,0%
Summa 955 18,5% 41,2% 20,8% 19,5% 9,5% 48,1% 51,9% 1,0%

http://www.val.se