Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stenåsa-Äckregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenåsa-Äckregården 1575 20,6% 31,5% 29,4% 18,5% 8,2% 48,6% 51,4%   2,0%
Summa 1575 20,6% 31,5% 29,4% 18,5% 8,2% 48,6% 51,4% 2,0%

http://www.val.se