Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brunnsberg-Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsberg-Lugnet 1540 23,1% 31,6% 23,0% 22,4% 8,3% 48,4% 51,6%   1,5%
Summa 1540 23,1% 31,6% 23,0% 22,4% 8,3% 48,4% 51,6% 1,5%

http://www.val.se