Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vinberg 1 Tröingeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinberg 1 Tröingeberg 1596 16,2% 37,9% 27,4% 18,5% 6,1% 49,9% 50,1%   1,6%
Summa 1596 16,2% 37,9% 27,4% 18,5% 6,1% 49,9% 50,1% 1,6%

http://www.val.se