Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Abild-Asige-Årstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Abild-Asige-Årstad 1255 17,5% 30,4% 27,8% 24,4% 8,4% 51,7% 48,3%   0,9%
Summa 1255 17,5% 30,4% 27,8% 24,4% 8,4% 51,7% 48,3% 0,9%

http://www.val.se