Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand 1283 11,9% 24,0% 25,0% 39,0% 5,8% 45,6% 54,4%   1,9%
Summa 1283 11,9% 24,0% 25,0% 39,0% 5,8% 45,6% 54,4% 1,9%

http://www.val.se