Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fbg 6 Ö gärdet-Fajans

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 6 Ö gärdet-Fajans 1197 16,9% 33,1% 26,3% 23,7% 7,5% 49,6% 50,4%   1,6%
Summa 1197 16,9% 33,1% 26,3% 23,7% 7,5% 49,6% 50,4% 1,6%

http://www.val.se