Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fbg 5 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 5 Centrum 1883 24,3% 17,3% 15,9% 42,5% 4,5% 44,8% 55,2%   1,7%
Summa 1883 24,3% 17,3% 15,9% 42,5% 4,5% 44,8% 55,2% 1,7%

http://www.val.se