Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fbg 3 Herting

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 3 Herting 1474 21,2% 33,0% 20,9% 24,9% 7,8% 50,1% 49,9%   1,4%
Summa 1474 21,2% 33,0% 20,9% 24,9% 7,8% 50,1% 49,9% 1,4%

http://www.val.se