Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Holm-Vapnö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holm-Vapnö 752 15,6% 44,8% 21,7% 18,0% 6,4% 52,1% 47,9%   2,5%
Summa 752 15,6% 44,8% 21,7% 18,0% 6,4% 52,1% 47,9% 2,5%

http://www.val.se