Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Söndrum 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söndrum 1 1171 10,7% 26,5% 26,7% 36,1% 5,5% 47,1% 52,9%   2,7%
Summa 1171 10,7% 26,5% 26,7% 36,1% 5,5% 47,1% 52,9% 2,7%

http://www.val.se