Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Nikolai 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Nikolai 5 1737 20,6% 33,7% 20,6% 25,0% 8,1% 45,7% 54,3%   2,6%
Summa 1737 20,6% 33,7% 20,6% 25,0% 8,1% 45,7% 54,3% 2,6%

http://www.val.se