Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tyringe S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe S 1502 13,8% 29,9% 28,3% 28,0% 6,7% 49,3% 50,7%   1,0%
Summa 1502 13,8% 29,9% 28,3% 28,0% 6,7% 49,3% 50,7% 1,0%

http://www.val.se