Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vittsjö utom tätorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vittsjö utom tätorten 630 13,5% 29,0% 27,5% 30,0% 5,9% 54,3% 45,7%   3,0%
Summa 630 13,5% 29,0% 27,5% 30,0% 5,9% 54,3% 45,7% 3,0%

http://www.val.se