Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vinslöv S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinslöv S 1399 14,7% 34,0% 29,7% 21,6% 6,9% 52,5% 47,5%   1,6%
Summa 1399 14,7% 34,0% 29,7% 21,6% 6,9% 52,5% 47,5% 1,6%

http://www.val.se