Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vinslöv N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinslöv N 1822 14,4% 35,0% 22,7% 27,9% 7,2% 48,3% 51,7%   0,8%
Summa 1822 14,4% 35,0% 22,7% 27,9% 7,2% 48,3% 51,7% 0,8%

http://www.val.se