Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sjörröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjörröd 1682 19,9% 38,0% 21,0% 21,1% 7,1% 47,9% 52,1%   1,2%
Summa 1682 19,9% 38,0% 21,0% 21,1% 7,1% 47,9% 52,1% 1,2%

http://www.val.se