Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Djupadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djupadal 1420 25,6% 25,1% 19,0% 30,2% 7,1% 46,9% 53,1%   1,9%
Summa 1420 25,6% 25,1% 19,0% 30,2% 7,1% 46,9% 53,1% 1,9%

http://www.val.se