Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stattena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stattena 1505 21,9% 34,3% 23,3% 20,6% 10,5% 48,3% 51,7%   1,2%
Summa 1505 21,9% 34,3% 23,3% 20,6% 10,5% 48,3% 51,7% 1,2%

http://www.val.se