Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Adolfsfält - Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsfält - Karlslund 1104 13,9% 33,2% 24,0% 28,8% 8,0% 50,4% 49,6%   1,4%
Summa 1104 13,9% 33,2% 24,0% 28,8% 8,0% 50,4% 49,6% 1,4%

http://www.val.se