Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Munka Ljungby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munka Ljungby S 1284 15,3% 33,6% 23,5% 27,6% 7,1% 49,1% 50,9%   1,3%
Summa 1284 15,3% 33,6% 23,5% 27,6% 7,1% 49,1% 50,9% 1,3%

http://www.val.se