Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Danielslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danielslund 1448 22,5% 26,4% 21,6% 29,5% 5,8% 45,5% 54,5%   2,6%
Summa 1448 22,5% 26,4% 21,6% 29,5% 5,8% 45,5% 54,5% 2,6%

http://www.val.se