Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Willan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Willan 1545 22,8% 25,0% 20,6% 31,5% 5,2% 47,1% 52,9%   0,8%
Summa 1545 22,8% 25,0% 20,6% 31,5% 5,2% 47,1% 52,9% 0,8%

http://www.val.se