Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tollarp-Linderöd-Äsphult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tollarp-Linderöd-Äsphult 1710 13,9% 28,7% 29,7% 27,7% 6,8% 52,3% 47,7%   1,3%
Summa 1710 13,9% 28,7% 29,7% 27,7% 6,8% 52,3% 47,7% 1,3%

http://www.val.se