Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Åhus Transval-Sånna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åhus Transval-Sånna 1045 13,0% 25,0% 25,2% 36,8% 7,0% 43,9% 56,1%   1,2%
Summa 1045 13,0% 25,0% 25,2% 36,8% 7,0% 43,9% 56,1% 1,2%

http://www.val.se