Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Åhus Täppet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åhus Täppet 2075 10,6% 33,1% 28,2% 28,1% 6,0% 50,3% 49,7%   1,4%
Summa 2075 10,6% 33,1% 28,2% 28,1% 6,0% 50,3% 49,7% 1,4%

http://www.val.se