Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Åhus centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åhus centrum 1609 11,9% 25,5% 24,7% 37,8% 4,9% 45,2% 54,8%   2,2%
Summa 1609 11,9% 25,5% 24,7% 37,8% 4,9% 45,2% 54,8% 2,2%

http://www.val.se