Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vä

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2069 16,6% 37,7% 21,9% 23,8% 8,7% 48,6% 51,4%   0,9%
Summa 2069 16,6% 37,7% 21,9% 23,8% 8,7% 48,6% 51,4% 0,9%

http://www.val.se