Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hedentorp-Åsum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedentorp-Åsum 1788 16,6% 33,2% 23,7% 26,6% 7,5% 49,9% 50,1%   0,7%
Summa 1788 16,6% 33,2% 23,7% 26,6% 7,5% 49,9% 50,1% 0,7%

http://www.val.se