Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Fäladen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Fäladen 1160 21,6% 24,1% 20,9% 33,4% 5,5% 42,1% 57,9%   1,1%
Summa 1160 21,6% 24,1% 20,9% 33,4% 5,5% 42,1% 57,9% 1,1%

http://www.val.se