Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Söder-Udden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söder-Udden 1574 24,4% 23,3% 19,7% 32,6% 6,7% 42,7% 57,3%   1,1%
Summa 1574 24,4% 23,3% 19,7% 32,6% 6,7% 42,7% 57,3% 1,1%

http://www.val.se