Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1617 32,0% 28,8% 19,5% 19,7% 8,7% 47,8% 52,2%   1,4%
Summa 1617 32,0% 28,8% 19,5% 19,7% 8,7% 47,8% 52,2% 1,4%

http://www.val.se