Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Grönby-Önnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grönby-Önnarp 604 12,4% 38,6% 29,6% 19,4% 5,8% 52,0% 48,0%   1,8%
Summa 604 12,4% 38,6% 29,6% 19,4% 5,8% 52,0% 48,0% 1,8%

http://www.val.se