Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Beddingestrand-Källstorp-Jordberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Beddingestrand-Källstorp-Jordberga 1604 11,0% 26,4% 33,2% 29,4% 5,2% 52,1% 47,9%   2,1%
Summa 1604 11,0% 26,4% 33,2% 29,4% 5,2% 52,1% 47,9% 2,1%

http://www.val.se