Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Simremarken-Böste-Södra Åby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Simremarken-Böste-Södra Åby 718 14,6% 34,3% 29,5% 21,6% 7,1% 52,1% 47,9%   1,7%
Summa 718 14,6% 34,3% 29,5% 21,6% 7,1% 52,1% 47,9% 1,7%

http://www.val.se