Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gislövs läge-Gislövs Strandmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gislövs läge-Gislövs Strandmark 1235 10,9% 35,5% 27,0% 26,6% 5,9% 49,6% 50,4%   2,6%
Summa 1235 10,9% 35,5% 27,0% 26,6% 5,9% 49,6% 50,4% 2,6%

http://www.val.se