Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gylle-Bösarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylle-Bösarp 462 13,9% 40,0% 25,5% 20,6% 6,5% 52,6% 47,4%   1,7%
Summa 462 13,9% 40,0% 25,5% 20,6% 6,5% 52,6% 47,4% 1,7%

http://www.val.se