Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Alstad-Villie-Minnesberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alstad-Villie-Minnesberg 1082 15,9% 36,3% 28,2% 19,6% 6,9% 51,4% 48,6%   1,5%
Summa 1082 15,9% 36,3% 28,2% 19,6% 6,9% 51,4% 48,6% 1,5%

http://www.val.se