Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv 567 14,8% 45,7% 22,4% 17,1% 6,0% 51,1% 48,9%   2,1%
Summa 567 14,8% 45,7% 22,4% 17,1% 6,0% 51,1% 48,9% 2,1%

http://www.val.se