Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Österlid-Sockenvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österlid-Sockenvägen 1234 21,7% 30,1% 25,4% 22,9% 10,0% 49,5% 50,5%   1,1%
Summa 1234 21,7% 30,1% 25,4% 22,9% 10,0% 49,5% 50,5% 1,1%

http://www.val.se