Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Akka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Akka 798 12,5% 22,9% 22,7% 41,9% 6,6% 47,1% 52,9%   0,6%
Summa 798 12,5% 22,9% 22,7% 41,9% 6,6% 47,1% 52,9% 0,6%

http://www.val.se