Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Johan Kocksgatan-Möllaregatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johan Kocksgatan-Möllaregatan 1482 27,0% 32,7% 19,7% 20,6% 9,6% 50,0% 50,0%   2,0%
Summa 1482 27,0% 32,7% 19,7% 20,6% 9,6% 50,0% 50,0% 2,0%

http://www.val.se