Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Barnängen-Rådmansgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnängen-Rådmansgatan 932 19,1% 27,7% 19,2% 34,0% 6,1% 46,8% 53,2%   0,8%
Summa 932 19,1% 27,7% 19,2% 34,0% 6,1% 46,8% 53,2% 0,8%

http://www.val.se