Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Liljeborg-Parken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Liljeborg-Parken 1265 24,3% 28,5% 22,3% 24,8% 7,3% 47,5% 52,5%   1,3%
Summa 1265 24,3% 28,5% 22,3% 24,8% 7,3% 47,5% 52,5% 1,3%

http://www.val.se