Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum-Söderslättsgymnasiet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum-Söderslättsgymnasiet 1932 24,0% 24,4% 19,1% 32,6% 7,5% 46,3% 53,7%   1,5%
Summa 1932 24,0% 24,4% 19,1% 32,6% 7,5% 46,3% 53,7% 1,5%

http://www.val.se