Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sövestad-Baldringe-Högestad m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 609 16,3% 34,5% 29,7% 19,5% 7,6% 50,4% 49,6%   1,6%
Summa 609 16,3% 34,5% 29,7% 19,5% 7,6% 50,4% 49,6% 1,6%

http://www.val.se