Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Svarte-Snårestad-Bjäresjö m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svarte-Snårestad-Bjäresjö m fl 1189 12,4% 36,8% 28,3% 22,5% 7,1% 50,5% 49,5%   2,1%
Summa 1189 12,4% 36,8% 28,3% 22,5% 7,1% 50,5% 49,5% 2,1%

http://www.val.se