Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl 738 16,4% 35,2% 27,5% 20,9% 6,8% 52,2% 47,8%   1,2%
Summa 738 16,4% 35,2% 27,5% 20,9% 6,8% 52,2% 47,8% 1,2%

http://www.val.se